იოგურტი ალპენლანდი ანანასი/ვაშლატამა-ფორთოხალი ,4*100/95გრ,2.5% (24)

იოგურტი ალპენლანდი ანანასი/ვაშლატამა-ფორთოხალი ,4*100/95გრ,2.5% (24)

ერმანი ნახვები : 109
კომპანია "ჩიპიტა"
კომპანია "ჩიპიტა"
კომპანია "ჩიპიტა"
კომპანია "ჩიპიტა"