იოგურტი ალპენლანდი ჟოლო/ვაშლი-მსხალი 4*100/95გრ,2.5% (24)

იოგურტი ალპენლანდი ჟოლო/ვაშლი-მსხალი 4*100/95გრ,2.5% (24)

ერმანი ნახვები : 68
კომპანია "ჩიპიტა"
კომპანია "ჩიპიტა"
კომპანია "ჩიპიტა"
კომპანია "ჩიპიტა"